Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian – Cao Đình Tới


Tài liệu gồm 77 trang tuyển chọn 500 bài tập trắc nghiệm hình học không gian. Mục lục tài liệu:

+ KIẾN THỨC
Công thức tính thể tích các hình
Các kiến thức về tam giác
Các kiến thức về tứ giác
Công thức tính diện tích các hình
Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy
Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với đáy
Hình chóp tứ giác đều S.ABCD
Hình chóp tam giác đều S.ABCD
Hình chóp tam giác đều S.ABCD
Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy
Hình chóp có 2 mặt phẳng cùng vuông góc với đáy
Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
Các loại khối đa diện đều
Một số công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp


+ CÁC DẠNG BÀI TẬP
Hình chóp cho trước đường cao
Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy
Hình chóp đều
Tỉ lệ thể tích
Hình chóp nâng cao
Khối đa diện
Hình nón
Hình trụ
Mặt cầu
Lăng trụ

+ ĐÁP SỐTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com