Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 36 trang được biên soạn bởi thầy Đặng Việt Đông bao gồm phần tóm tắt lý thuyết, công thức tính toán thường dùng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức thuộc chương trình Giải tích 12 chương 4.

Các bài tập số phức trong tài liệu được phân loại dựa theo các dạng toán:
+ Số phức và các phép tính trên số phức.
+ Số phức và các tính chất.
+ Tìm số phức thỏa mãn điều kiện bài toán.
+ Số phức có môđun nhỏ nhất, lớn nhất (bài toán min – max số phức).
+ Phương trình, hệ phương trình trên tập số phức.
+ Biểu diễn hình học của số phức, tìm tập hợp điểm.
[ads]
Trích dẫn tài liệu bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức – Đặng Việt Đông:
+ Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z^2 là một số thực âm là:
A. Trục hoành (trừ gốc toạ độ O). B. Trục tung (trừ gốc toạ độ O).
C. Đường thẳng y = x (trừ gốc toạ độ O). D. Đường thẳng y = – x (trừ gốc toạ độ O).
+ Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thỏa |z + 3 – 2i| là:
A. Đường tròn tâm I(-3; 2), bán kính R = 4. B. Đường tròn tâm I(3; -2), bán kính R = 16.
C. Đường tròn tâm I(3; -2), bán kính R = 4. D. Đường tròn tâm I(-3; 2), bán kính R = 16.
+ Gọi A là điểm biểu diễn của số phức z = 2 + 5i và B là điểm biểu diễn của số phức z’ = – 2 + 5i. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x. B. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục hoành.
C. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua gốc tọa độ O. D. Hai điểm A và B đối xứng với nhau qua trục tung.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]