Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Sách gồm 474, nội dung được chia thành 2 phần:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm gồm:
+ 5 chủ đề về Đại số và Giải tích
+ 3 chủ đề về hình học
Phần 2: Đáp án
[ads]

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]