Chuyên đề giới hạn – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 105 trang phân dạng và hướng dẫn giải các bài toán chuyên đề giới hạn, tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn gồm 3 tập:

Tập 1. 220 bài tập trắc giới hạn của dãy số và giới hạn của hàm số có lời giải chi tiết
Giới hạn dãy số
+ Vấn đề 1. Tìm giới hạn của dãy số bằng định nghĩa
+ Vấn đề 2. Tìm giới hạn của dãy số dựa vào các định lý và các giới hạn cơ bản
Giới hạn hàm số
+ Vấn đề 1. Tìm giới hạn bằng định nghĩa
+ Vấn đề 2. Tìm giới hạn của hàm số
Tập 2. Hàm số liên tục
+ Vấn đề 1. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
+ Vấn đề 2. Xét tính liên tục của hàm số trên một tập
+ Vấn đề 3. Chứng minh phương trình có nghiệm
Tập 3. 175 bài tập trắc nghiệm tự luyện
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com