Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bắc Ninh


Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bắc Ninh gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]