Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM


Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường Nguyễn Thị Minh Khai – TP.HCM gồm 5 bài toán tự luận, có hướng dẫn giải và thang điểm.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ∆ABC có A(1 ; 2) , B(3 ; 5) , C(4 ; 7). Tìm tọa độ:
a) Tâm I của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC
b) Trực tâm H của ∆ABC
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com