Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Đà Nẵng


Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Đà Nẵng gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận.

Trích một số câu trong đề:
1. Một khối chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
2. Cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) cắt nhau theo giao truyến là đường tròn (C). Tính diện tích hình tròn (C). Biết bán kính mặt cầu (S) bằng R và khoảng cách từ tâm mặt cầu (S ) đến mặt phẳng (P) bằng h.
3. Một dụng cụ múc nước (cái gàu) dạng hình nón có bán kính đáy bằng 1,5 dm và độ dài đường sinh bằng 4 dm (như hình minh họa dưới đây). Hỏi bạn An phải múc ít nhất bao nhiêu lượt để đổ đầy 1 bể nước? Biết bể nước còn chứa được tối đa 240 lít.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com