Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 cơ bản


Sách bài tập Đại số và Giải tích 11 cơ bản (SBT ĐS và GT 11 CB) gồm 244 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, sách cung cấp hệ thống bài tập Toán bổ trợ cho học sinh khối 11 trong quá trình học tập Đại số và Giải tích 11, có đáp số và hướng dẫn giải.

Sách được biên soạn bởi các tác giả: Vũ Tuấn, Trần Văn Hạo, Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, Vũ Viết Yên. Sách được bán với giá 12.400 đồng.

Xem thêm: Sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11 cơ bản
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com