Bài tập trắc nghiệm Hình học 12 – Huỳnh Chí Dũng

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chuyên đề 1: Hình giải tích trong không gian
1.1. Các phép toán cơ bản
1.2. Phương trình mặt cầu
1.3. Phương trình mặt phẳng
+ 1.3.1. Viết phương trình mặt phẳng
+ 1.3.2. Vị trí tương đối hai mặt phẳng
+ 1.3.3. Khoảng cách – hình chiếu vuông góc
+ 1.3.4. Góc giữa hai mặt phẳng
1.4. Phương trình đường thẳng
+ 1.4.1. Lập phương trình đường thẳng
+ 1.4.2. Vị trí tương đối đường thẳng – mặt phẳng
+ 1.4.3. Góc – khoảng cách và các vấn đề khác
1.5. Các bài toán tổng hợp

Chuyên đề 2: Thể tích khối đa diện
2.1. Thể tích khối đa diện
2.2. Mặt nón- mặt trụ- mặt cầu

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]