Bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Văn Lực (Tập 1)

Tổng cộng 1028 câu trắc nghiệm phần Giải tích 12 có đáp án, bao gồm:

+ Phần 1. Ứng dụng đạo hàm (342 câu)
+ Phần 2. Hàm số lũy thừa – mũ – loogarit (248 câu)
+ Phần 3. Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng (199 câu)
+ Phần 4. Số phức (239 câu)

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]