Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT số 1 Nghĩa Hành – Quảng Ngãi


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT số 1 Nghĩa Hành – Quảng Ngãi gồm 2 trang với 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:
1. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Vectơ–không là vectơ không có giá
B. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác vector không thì cùng phương
C. Điều kiện đủ để 2 vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau
D. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương
2. Cho ba điểm A(1;2), B(-2;6), C(4;4)
a) (1 điểm) Chứng minh rằng A, B, C không thẳng hàng
b) (0.5 điểm) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]