Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Vĩnh Phúc


Trích một số bài toán trong đề thi:
1.Cho tam giác đều ABC có cạnh a. Độ dài của tổng hai vectơ AB và BC bằng bao nhiêu?
2. Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá,10 em biết chơi cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em không biết chơi môn nào trong hai môn ở trên?
3. Để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng d: y = m(x-1) + 2 lớn nhất thì giá trị của m là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com