Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12 – Nguyễn Bá Tuấn

Sách gồm 335 trang với nội dung gồm:

+ Phần 1. Giải chi tiết đề minh họa 2017
+ Phần 2. Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm
– Chương 1. Lý thuyết chung về phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm
– Chương 2. Phương pháp tư duy giải nhanh phần hàm số và các bài toán liên quan
– Chương 3. Phương pháp tư duy giải nhanh phần hình học không gian
– Chương 4. Phương pháp tư duy giải nhanh phần mũ và logarit
– Chương 5. Phương pháp tư duy giải nhanh nguyên hàm, tích phân
– Chương 6. Phương pháp tư duy giải nhanh hình tọa độ không gian
– Chương 7. Phương pháp tư duy giải nhanh phần số phức
– Chương 8. Phương pháp tư duy giải các bài toán thực tế
[ads]

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]