Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài


Tài liệu gồm 36 trang với 67 bài toán ứng dụng của tích phân để giải bài toán thực tiễn, các bài toán đều được phân tích và có lời giải chi tiết.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com