12 đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 (Giới hạn) trường Nguyễn Trung Trực – Bình Định


Tuyển tập 12 đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 (Giới hạn) trường Nguyễn Trung Trực – Bình Định, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com