Bài tập trắc nghiệm công thức lượng giác – Hồ Minh Nhựt


Tài liệu gồm 30 trang với 315 bài tập trắc nghiệm chuyên đề cung và góc lượng giác – công thức lượng giác. Các bài tập được phân loại thành:

1. Góc và cung lượng giác
2. Giá trị lượng giác – giá trị lượng giác của các cung liên quan đặc biệt
3. Công thức lượng giác
4. Một số câu vận dụng
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com