Bài tập trắc nghiệm công thức lượng giác – Hồ Minh Nhựt

Tài liệu gồm 30 trang với 315 bài tập trắc nghiệm chuyên đề cung và góc lượng giác – công thức lượng giác. Các bài tập được phân loại thành:

1. Góc và cung lượng giác
2. Giá trị lượng giác – giá trị lượng giác của các cung liên quan đặc biệt
3. Công thức lượng giác
4. Một số câu vận dụng
[ads]

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]