Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương phương pháp tọa độ trong không gian – Nguyễn Tấn Phong


Tài liệu gồm 25 trang với tóm tắt lý thuyết, công thức tính toán và bài tập ôn tập chương phương pháp tọa độ trong không gian.

Tọa độ điểm – tọa độ vectơ
I. Hệ trục tọa độ oxyz
II. Tọa độ vectơ
Một số ứng dụng và công thức:
1. Chứng minh 3 điểm a,b,c thẳng hàng; không thẳng hàng
2. D là đỉnh hình bình hành ABCD ⇔ vtAD = vtBC
3. Diện tích hình bình hành ABCD
4. Diện tích tam giác ABC
5. Chứng minh 4 điểm a, b, c, d đồng phẳng, không đồng phẳng
6. Thể tích tứ diện ABCD
7. Thể tích hình hộp ABCD.A’B’C’D’
Khoảng cách
8. Khoảng cách giữa 2 điểm A,B (độ dài đoạn thẳng AB)
9. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng
10. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng
11. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau
[ads]
Công thức góc
12. Góc giữa 2 vectơ
13. Góc giữa 2 mặt phẳng
14. Góc giữa 2 đường thẳng
15. Góc giữa đường thẳng; mặt phẳng; phương trình mặt cầu
I. Phương trình mặt cầu
II. Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu
Phương trình mặt phẳng
1. Vectơ pháp tuyến
2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng
3. Các trường hợp đặc biệt của phương trình mặt phẳng
4. Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng
Phương trình đường thẳng
1. Vectơ chỉ phương
2. Phương trình tham số của đường thẳng
3. Phương trình chính tắc của đường thẳng
4. Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng
4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com