Bài tập trắc nghiệm ôn tập học kỳ 2 môn Toán 12 – Lê Văn Nam

Tài liệu gồm 49 trang với tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm thuộc các nội dung trong chương trình học kỳ 2 môn Toán 12:

+ Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng
+ Số phức
+ Phương pháp tọa độ trong không gian

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]