Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng – Hồ Minh Nhựt


Tài liệu gồm 31 trang với 317 bài toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng được chia thành 2 phần:

+ Trắc nghiệm tổng quan về hình học phẳng (32 câu)
+ Trắc nghiệm theo từng bài học (285 câu)
§1. Phương trình đường thẳng
§2. Khoảng cách
§3. Góc giữa hai đường thẳng
§4. Phương trình đường tròn
§.5 elip
§6. Hyperbol
§7. Parabol

Các bài tập đều có đáp án.
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com