Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 (Tọa độ không gian) trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai


Tài liệu gồm 20 trang với 4 mã đề kiểm tra chương phương pháp tọa độ trong không gian. Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi, có đáp án.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com