315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác – công thức lượng giác có đáp án


Tài liệu gồm 33 trang với 315 bài tập trắc nghiệm chuyên đề cung và góc lượng giác – công thức lượng giác. Các bài tập được phân loại thành:

1. Góc và cung lượng giác
2. Giá trị lượng giác của một cung
3. Công thức lượng giác
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com