Bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Dũng


Tài liệu gồm 10 trang tuyển tập 128 bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, có đáp án.

+ Phần 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình
+ Phần 2: Phép đối xứng trục
+ Phần 3: Phép quay và phép đối xứng tâm
+ Phần 4: Phép vị tự
+ Phần 5: Phép đồng dạng
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com