Đề kiểm tra Đại số 10 chương 6 (Công thức lượng giác) trường THPT Lê Quý Đôn – Quảng Nam

Tài liệu gồm 10 trang với 9 mã đề trắc nghiệm và 4 mã đề tự luận. Mỗi đề gồm 10 bài tập trắc nghiệm và 2 câu tự luận.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]