Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 (Giới hạn) trường THPT Hoàng Thái Hiếu – Vĩnh Long


Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 (Giới hạn) trường THPT Hoàng Thái Hiếu – Vĩnh Long gồm 2 phần: 14 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải.


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com