Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi HK2 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường THPT Kim Liên – Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Một xe lửa chuyển động chậm dần đều và dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trong thời gian đó xe chạy được 120m. Cho biết công thức tính vận tốc của chuyển động biến đổi đều là v = v0 + at; trong đó a(m/s2) là gia tốc, v(m/s) là vận tốc tại thời điểm t(s). Hãy tính vận tốc v0 của xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh.
+ Cho số phức z = 5 – 7i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức liên hợp của z.
A. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng −7i
B. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng −7.
C. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 7
D. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 7i

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]