Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 2 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Đề thi do thầy Nguyễn Viết Sơn (Giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa) gửi tặng.

Trích một số bài toán trong đề thi:
+ Một tỉnh A đưa ra nghị quyết về giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2015 – 2021(6 năm) là 10,6% so với số lượng hiện có năm 2015. Theo phương thức “ra 2 vào 1″(tức là khi giảm đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước được 2 người thì được tuyển dụng 1 người). Giả sử tỉ lệ giảm và tuyển dụng mới hằng năm so với năm trước đó là như nhau. Tính tỉ lệ tuyển dụng mới hằng năm (làm tròn đến 0,01%).
+ Một chi tiết máy có hình dạng như hình vẽ 1, các kích thước được thể hiện trên hình vẽ 2 (hình chiếu bằng và hình chiếu đứng). Người ta mạ toàn phần chi tết này bởi một hợp kim chống gỉ. Đễ mạ 1m2 bề mặt cần số tiền 150.000đ. Số tiền nhõ nhất có thể dùng để mạ 10.000 chi tiết máy là bao nhiêu? (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng).

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]