Hướng dẫn ôn tập nhanh kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2016 – 2017

Sách Hướng dẫn ôn tập nhanh kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm học 2016 – 2017 của các tác giả: Vũ Văn Bắc, Nhữ Đình Phong và Hồ Xuân Hùng. Cuốn sách được viết thành 2 phần:

+ Phần 1. Gồm 11 đề thi được biên soạn chuẩn theo cấu trúc đề thi của Bộ GD và ĐT
+ Phần 2. Đáp án và lời giải chi tiết cho các đề

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]