Sổ tay giải toán 12 – Nguyễn Đức Thắng

Tài liệu gồm 83 trang tuyển tập các dạng toán và phương pháp giải toán lớp 12. Các dạng bài bao gồm:

A. Khảo sát hàm số
B. Luỹ thừa – mũ – lôgarit
C. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng
D. Số phức
E. Nón – trụ-cầu
F. Phương pháp toạ độ trong không gian Oxyz
G. Khối đa diện
H. Góc và khoảng cách
I. Bổ sung một số kiến thức

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]