Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 (Nguyên hàm – Tích phân) trường THPT Thạnh Hóa – Long An

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 3 trường THPT Thạnh Hóa – Long An gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho C là hằng số .Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A. ∫sinxdx = -cosx + C
B. ∫sinx = -cosx + C
C. ∫sinxdx = sinx + C
D. ∫sinxdx = cosx + C


+ Cho f(x), g(x) là 2 hàm số liên tục trên K và k ≠ 0. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?
A. ∫[f(x).g(x)]dx = ∫f(x).∫g(x)
B. ∫k.f(x)dx = k.∫f(x)fx
C. ∫f'(x)dx = f(x) + C
D. ∫[f(x) ± g(x)]dx = ∫f(x) ± ∫g(x)
+ Biết F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) = 1/(x – 1) và F(2) = 1. Tính F(3).
A. F(3) = ln 2
B. F(3) = ln 2 + 1
C. F(3) = ln3/2
D. F(3) = ln1/2

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com