Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 4 – 5 (Giới hạn – Đạo hàm) trường Nghĩa Hành 1 – Quảng Ngãi


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 4 – 5 phần Giới hạn và Đạo hàm trường THPT Nghĩa Hành số 1 – Quảng Ngãi gồm 8 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 4 bài tập tự luận, đề kiểm tra có đáp án và hướng dẫn giải.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com