Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An


Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An gồm 26 bài toán trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Bất phương trình x(x2 – 1) > 0
A. Vô nghiệm
B. Có đúng 3 nghiệm
C. Có duy nhất một nghiệm
D. Vô số nghiệm
+ Tam giác ABC có AB = 8cm, BC = 10cm, CA = 6cm. Đường trung tuyến AM của tam giác đó có độ dài bằng?
+ Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích bằng 64 cm2. Giá trị sinA là?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com