Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hay Giải tích 12 – Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thành Tiến

Tài liệu gồm 46 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm phần Giải tích 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Tài liệu gồm 4 chương:

+ Khảo sát hàm số
+ Hàm số lũy thừa, hàm mũ, hàm lôgarit
+ Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng
+ Số phức

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]