7 chủ đề chính môn Toán trong đề thi THPT Quốc gia 2017 – Lê Đôn Cường


Tài liệu gồm 26 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm chọn lọc thuộc 7 chủ đề trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán, bao gồm:

+ Chủ đề 1: Hàm số và các bài toán liên quan
+ Chủ đề 2: Lũy thừa – mũ & logarit
+ Chủ đề 3: Nguyên hàm – tích phân & ứng dụng
+ Chủ đề 4: Số phức
+ Chủ đề 5: Hình học không gian phần khối đa diện
+ Chủ đề 6: Hình học không gian khối tròn xoay
+ Chủ đề 7: Hình học không gian tọa độ Oxyz

Các bài toán đều có đáp án.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com