Bài tập củng cố phần 8 – 9 – 10 điểm trong đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán – Lục Trí Tuyên


Tài liệu gồm 54 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm ở mức độ vận dụng và vận dụng cao giúp củng cố phần 8 – 9 – 10 điểm trong đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Toán. Các bài tập đều có đáp án (được gạch chân).Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com