Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân, TOANMATH.com tuyển tập những công thức thường dùng.

A – Đạo hàm
1. Quy tắc tính đạo hàm

quy-tac-tinh-dao-ham

2. Công thức đạo hàm của hàm f(x) với x là biến số

dao-ham-bien-x

3. Đạo hàm của hàm hợp f(u) với u là hàm số

dao-ham-cua-ham-hop

Mở rộng: Đạo hàm một số hàm phân thức hữu tỉ

dao-ham-phan-thuc-huu-ty

B – Nguyên hàm – Tích phân
1. Nguyên hàm của những hàm số sơ cấp thường gặp

bang-nguyen-ham-so-cap

2. Các nguyên hàm mở rộng

nguyen-ham-mo-rong-1

nguyen-ham-mo-rong-2

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]