Tuyển tập những bài toán vận dụng có lời giải chi tiết – Nhóm LaTeX


Tài liệu gồm 194 trang tuyển tập các bài toán vận dụng và vận dụng cao Giải tích và Hình học nhằm giúp học sinh ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com