361 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án – Trần Văn Tài


Tài liệu gồm 50 trang tuyển tập 361 bài tập trắc nghiệm về tính đơn điệu của hàm số có đáp án, trong đó bao gồm:

+ 212 bài tập mức độ nhận biết và thông hiểu
+ 149 bài tập mức độ vận dụng và vận dụng cao

Trích dẫn tài liệu:
+ (THPT Lý Tự Trọng – Bình Định năm 2016 – 2017) Hàm số y = x^3/3 – x^2 + x đồng biến trên khoảng nào?
A. R   B. (-∞; 1)
C. (1; +∞)   D. (-∞; 1) và (1; +∞)


+ (THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa 2016 – 2017) Cho hàm số y = x^3 – 3x^2 – 1. Hỏi mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; 2)
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 1)
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞)
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-∞; 0)
+ (THPT Nguyễn Thái Học – Vĩnh Phúc lần 1 năm 2016 – 2017) Khẳng định nào sau đây đúng về tính đơn điệu của hàm số y = x^3 – 3x^2 + 2?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; +∞)
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-∞; 0) và (2; +∞)
D. Hàm số đồng biến trên R


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com