747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số – Nguyễn Bảo Vương


Tài liệu gồm 105 trang tuyển tập 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^3 – 3x^2 + mx + 1 (1), với m là tham số thực. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị sao cho khoảng cách từ điểm I(1/2; 11/4) đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là lớn nhất.
A. m = -1   B. m = 0
C. m =1   D. m = 2


+ Trong các khẳng định sau về hàm số y = (2x – 4)/(x – 1), hãy tìm khẳng định đúng?
A. Hàm số có một điểm cực trị
B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định
+ Hàm số f(x) = x^3 – 3x^2 – 9x +11
A. Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu
B. Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại
C. Nhận điểm x = 1 làm điểm cực đại
D. Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểuTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com