Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Ngọc Đàn


Tài liệu gồm 65 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm về cực trị của hàm số dựa theo 5 vấn đề:

+ Vấn đề 1. Tìm cực trị của hàm số
+ Vấn đề 2. Tìm tham số m để hàm số đạt cực trị tại x0 cho trước


+ Vấn đề 3. Tìm tham số m để hàm số có hoặc không có cực trị
+ Vấn đề 4. Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị
+ Vấn đề 5. Tìm tham số m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

Trong mỗi vấn đề lại được chia thành: bài tập vận dụng, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com