Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Trần Công Diêu


Tài liệu gồm 30 trang tuyển chọn bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số không chứa tham số và cực trị hàm số chứa tham số.

Phần 1. Các bài toán cực trị hàm số không chứa tham số
Đầu tiên chúng ta cùng nghiên cứu các bài tập tìm cực trị của hàm số không chứa tham số, các bài tập này khá đơn giản. Thường có hai cách để tìm cực trị của hàm số như sau:
Cách 1:
+ Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số
+ Bước 2: Tính đạo hàm và giải phương trình y’ = 0
+ Bước 3: Lập bảng biến thiên và quan sát kết luận. Nếu hàm số xác định tại x0 và đạo hàm đổi dấu từ – sang + thì x0 là điểm cực tiểu, ngược lại đạo hàm đổi dấu từ + sang – thì x0 là điểm cực đại


Cách 2:
+ Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số
+ Bước 2: Tính đạo hàm và giải phương trình y’ = 0 được các nghiệm x1, x2 … xn
+ Bước 3: Kiểm tra xem nếu y”(xi) > 0 thì xi là điểm cực tiểu với i = 1, 2, 3 …. n, ngược lại nếu y”(xi) < 0 thì xi là điểm cực đại
Phần 2. Các bài toán cực trị hàm số chứa tham số
Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu các bài toán cực trị không chứa tham số, sau đây chúng ta cùng đi vào các bài toán cực trị chứa tham số, loại toán này đòi hỏi chúng ta phải vững lí thuyết và có tư duy tối hơn. Xin nhắc rằng nếu loại không chứa tham số chưa thành thạo thì đừng nên tiếp cận ngay dạng toán này.Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com