Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Ngọc Đàn


Tài liệu gồm 44  trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số dựa theo 4 vấn đề:

+ Vấn đề 1. Xét tính đơn điệu của hàm số
+ Vấn đề 2. Tìm tham số m để hàm số luôn tăng (hoặc giảm) trên tập xác định D


+ Vấn đề 3. Tìm tham số m để hàm số luôn tăng (hoặc giảm) trên một khoảng
+ Vấn đề 4. Tìm tham số m để hàm số luôn tăng (hoặc giảm) trên đoạn dài L

Trong mỗi vấn đề lại được chia thành: bài tập vận dụng, bài tập tự luyện và bài tập trắc nghiệm


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com