Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Mạnh Cường


Tài liệu gồm 12 trang tuyển tập 135 bài toán trắc nghiệm chuyên đề hàm số, các bài toán được tuyển chọn trong các đề thi thử và đề thi chính thức kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu:
+ Độ thị của hàm số y = ax^4 + bx^2 + c (a, b, c ∈ R) như hình vẽ. Mệnh đề đúng là:
A. Phương trình y’ = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt
B. Phương trình y’ = 0 có 3 nghiệm thực phân biệt
C. Phương trình y’ = 0 vô nghiệm trên tập số thực
D. Phương trình y’ = 0 có duy nhất nghiệm thực


+ Cho HS y = 1/3.x^3 + m/2.x^2 – 2m^2.x + 2 (m ≠ 0) tìm nhận định đúng.
A. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị cùng dấu khi m < 0 và trái dấu khi m > 0
B. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị cùng dấu khi m > 0 và trái dấu khi m < 0
C. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị luôn cùng dấu với mọi m ≠ 0
D. Hàm số có cả cực đại và cực tiểu, 2 điểm cực trị luôn trái dấu với mọi m ≠ 0
+ Cho hàm số y = |x^3 – 3x – 3| có đồ thị như hình vẽ. Trong đó A và B là hai điểm cực trị của hàm số và có tọa độ A (-1; 1), B (1; 5). Mệnh đề sai là:
A. Đường thẳng y = 3 cắt đồ thị tại 4 điểm phân biệt
B. Đường thẳng y = 5 cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt
C. Đường thẳng y = 1/2 cắt đồ thị tại 4 điểm phân biệt
D. Đường thẳng y = 0 cắt đồ thị tại duy nhất 1 điểmTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com