Chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Huỳnh Đức Khánh


Tài liệu gồm 65 trang với nội dung gồm:

Bài 1. Hàm số lượng giác
+ Vấn đề 1. Tập xác định
+ Vấn đề 2. Tính chẵn lẻ
+ Vấn đề 3. Tính tuần hoàn
+ Vấn đề 4. Tính đơn điệu
+ Vấn đề 5. Đồ thị của hàm số lượng giác
+ Vấn đề 6. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất


Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
+ Vấn đề 1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
+ Vấn đề 2. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
+ Vấn đề 3. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
+ Vấn đề 4. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
+ Vấn đề 5. Phương trình chứa sinx +- cosx và sinxcosx


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com