Chuyên đề khối đa diện – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 78 trang bao gồm lý thuyết cần nắm, hướng dẫn giải các dạng toán và bài tập trắc nghiệm có đáp án chuyên đề khối đa diện.

– Vấn đề 1. Kiến thức cần nhớ
– Vấn đề 2. Khối đa diện
– Vấn đề 3. Đa diện lồi, đa diện đều
– Vấn đề 4. Thể tích khối đa diện
+ Hình 1. Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật (hoặc hình vuông) và SA vuông góc với đáy
+ Hình 2. Hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B và SA vuông góc với đáy
+ Hình 3. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD
+ Hình 4. Hình chóp S.ABC, có sa vuông góc với đáy (ABC)


+ Hình 6a. Hình chóp S.ABC có một mặt bên (SAB) vuông góc với đáy (ABCD)
H6a.1 – Góc giữa cạnh bên và mặt đáy
H6a.2 – Góc giữa mặt bên và mặt đáy
+ Hình 6b. Hình chóp S.ABCD có một mặt bên (SAB) vuông góc với đáy (ABCD) và ABCD là hình chữ nhật hoặc hình vuông
H6b.1 – Góc giữa cạnh bên và mặt đáy
H6b.2 – Góc giữa mặt bên và mặt đáy
+ Hình 7. Hình lăng trụ
Bài tập tổng hợp
Đáp án và giải trắc nghiệmTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com