Đề khảo sát chất lượng Toán 11 tháng 5 năm học 2016 – 2017 trường Trần Phú, Yên Lạc – Vĩnh Phúc


Đề khảo sát chất lượng Toán 11 tháng 5 năm học 2016 – 2017 trường Trần Phú, Yên Lạc – Vĩnh Phúc gồm 50 câu trắc nghiệm, có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Ông Anh có 100 triệu đồng muốn đầu tư vào một dự án và sau 3 năm chắc chắn nó sẽ đem lại 150 triệu đồng. Nhưng một ngân hàng X tư vấn ông nên gửi ngân hàng số tiền đó với lãi suất không đổi 8% / năm, biết rằng ông Anh không rút lãi nên số lãi đó sẽ nhập vào vốn ban đầu. Ông Anh quyết định đầu tư dự án. Hỏi dự án đó mang lại khoản lợi nhuận hơn so với gửi ngân hàng bao nhiêu tiền? (kết quả làm tròn đến hàng triệu).
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
A. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì trùng nhau
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song
C. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì song song
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song
+ Đề kiểm tra tập trung môn toán khối 11 của một trường THPT gồm hai loại đề tự luận và trắc nghiệm. Một học sinh tham gia kiểm tra phải thực hiện hai đề gồm một đề tự luận và một đề trắc nghiệm, trong đó loại đề tự luận có 12 đề, loại đề trắc nghiệm có 15 đề. Hỏi mỗi học sinh có bao nhiêu cách chọn đề kiểm tra?


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com