Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)


Tài liệu gồm 96 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm về cực trị của hàm số, nội dung gồm 4 phần:

+ Biện luận nghiệm bằng đồ thị
+ Biến đổi đồ thị trị tuyệt đối
+ Tổng ôn
+ Phép tịnh tiến


Xem thêm:
Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com