Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Toán 11 – Nguyễn Khánh Nguyên


Tài liệu gồm 92 trang tuyển tập 873 bài tập trắc nghiệm có đáp án trong chương trình Toán 11. Nội dung tài liệu bao gồm:

Phần I. Đại số và giải tích
Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chương II. Tổ hợp và xác suất
+ Bài 1. Quy tắc đếm
+ Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
+ Bài 3. Nhị thức Newton
+ Bài 4. Phép thử và không gian mẫu
+ Bài 5. Xác suất của biến cố
Chương III. Dãy số
+ Bài 1. Dãy số
+ Bài 2. Cấp số cộng
+ Bài 3. Cấp số nhân
Chương IV. Giới hạn
+ Bài 1. Giới hạn dãy số
+ Bài 2. Giới hạn hàm số
+ Bài 3. Hàm số liên tục
Chương V. Đạo hàm
+ Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
+ Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
+ Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
+ Bài 4. Vi phân
+ Bài 5. Đạo hàm cấp cao
Phần II. Hình học
Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng 
+ Bài 1 – 2. Phép tịnh tiến
+ Bài 3. Phép đối xứng trục
+ Bài 4. Phép đối xứng tâm
+ Bài 5. Phép quay
+ Bài 6. Phép dời hình
+ Bài 7. Phép vị tự
+ Bài 8. Phép đồng dạng
Ôn tập chương I
Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
+ Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
+ Bài 2. Hai đường thẳng song song
+ Bài 3. Đường thẳng song song với mặt phẳng
+ Bài 4. Hai mặt phẳng song song
+ Bài 5. Phép chiếu song song
Ôn tập chương II
Chương III. Vectơ trong không gian
+ Bài 1. Vectơ trong không gian
+ Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
+ Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
+ Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
+ Bài 5. Khoảng cách
Phần III. Đáp số


Hướng dẫn DOWNLOAD: XEM HƯỚNG DẪN
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com