128 bài tập trắc nghiệm tổng ôn phần vector – Hứa Lâm Phong


Tài liệu gồm 12 trang tuyển tập các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề vectơ. Các bài toán được phân thành các vấn đề:

+ Vấn đề 1: Nhận biết và xác định vectơ, hai vectơ cùng phương, hai vectơ bằng nhau
+ Vấn đề 2: Dựng và tính tổng – hiệu của hai vectơ
+ Vấn đề 3: Tích vectơ với một số thực
+ Vấn đề 4: Tính độ dài của vectơ theo một cạnh cho trước
+ Vấn đề 5: Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương
+ Vấn đề 6: Tìm quỹ tích của một điểm thỏa mãn tính chất cho trước
[ads]
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com