172 bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Võ Hữu Quốc


Tài liệu gồm 20 trang, tuyển tập 172 bài tập trắc nghiệm về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Các bài toán được phân  loại thành 8 dạng:

1. Tìm tập xác định hàm số lượng giác
2. Tìm GTLN – GTNN (Tập giá trị) của hàm số lượng giác
3. Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác
4. Xác định khoảng biến thiên của hàm số lượng giác
[ads]
5. Các dạng toán về tuần hoàn và chu kỳ
6. Phương trình lượng giác cơ bản
7. Phương trình lượng giác thường gặp
8. Phương trình lượng giác nâng cao
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com