Bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức


Tài liệu gồm 33 trang tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng hay và khó trong nội dung chương 2 Đại số 10.

Một số lớp bài toán trọng tâm:

+Tọa độ đỉnh của parabol.
+Trục đối xứng của parabol và các vấn đề liên quan.
+Tập hợp đỉnh của parabol và các vấn đề liên quan.
+Xác định các hệ số của hàm số bậc hai.
+Khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến, chiều biến thiên của hàm số bậc hai.
+Điểm cố định mà parabol luôn luôn đi qua với mọi giá trị của tham số.
+Đường thẳng cố định mà parabol luôn tiếp xúc.
+Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên  R.
[ads]
+Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số bậc hai trên một đoạn (khoảng, nửa khoảng, nửa đoạn).
+Tương giao parabol và trục hoành (tiếp xúc, nằm trên, nằm dưới, không cắt, cắt tại hai điểm phân biệt).
+Tương giao parabol và parabol.
+Tương giao parabol và đường thẳng (tiếp xúc, cắt, sử dụng hệ thức Viet, gắn kết hình học giải tích).
+Nhận diện đồ thị hàm số bậc hai.
+Hàm số bậc hai chứa dấu giá trị tuyệt đối, hàm số bậc hai hỗn tạp bậc nhất – bậc hai.
+Biện luận nghiệm, số nghiệm dựa trên đồ thị hàm số bậc hai.
+Bài toán ứng dụng thực tế của đồ thị parabol trong khoa học, trong cuộc sống.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com